Gratis leverans på fastlandet Frankrike
Gratis leverans på fastlandet Frankrike
Din varukorg 0

Villkor

Allmänna användarvillkor

Artikel 1 : Ämne

Dessa villkor eller allmänna användarvillkor reglerar lagligt användningen av tjänsterna på VENTE-ORDI.COM-webbplatsen (nedan kallad "webbplatsen").

Upprättandet av avtalet mellan företaget GF-TECHNOLOGIES.COM, användaren, måste åtkomst till webbplatsen föregås av godkännandet av dessa CGU. Åtkomst till denna plattform innebär acceptans av dessa T & C: er.

Artikel 2 : Imprint

Webbplatsen VENTE-ORDI.COM redigeras av GF-TECHNOLOGIES.COM, registrerad hos RCS under nummer 514 658 707, vars huvudkontor ligger på 33 Le Breuil - 17150 Saint Martial de Mirambeau, Metropolitan France.

Värd för VENTE-ORDI.COM-webbplatsen är Shopify, som ligger på 150 Elgin Street, Ottawa 8th Floor, ON K2P 1L4 - Kanada.

Artikel 3 : Åtkomst till webbplatsen

VENTE-ORDI.COM-webbplatsen ger fri tillgång till följande tjänster:

  • Försäljning av datorutrustning och olika föremål

Webbplatsen är gratis tillgänglig var som helst av alla användare med internetuppkoppling. Alla kostnader som krävs för åtkomst till tjänster (datorutrustning, internetuppkoppling etc.) bärs av användaren.

Tillgång till tjänster dedikerade till medlemmar görs med ett användarnamn och lösenord.

Av underhåll eller av andra skäl kan åtkomst till webbplatsen avbrytas eller avbrytas av utgivaren utan föregående meddelande eller motivering.

Artikel 4 : Insamling av data

För att skapa användarkontot är insamling av information vid registreringstidpunkten nödvändig och obligatorisk. I enlighet med lag nr 78-17 av den 6 januari om databehandling, filer och friheter utförs insamling och behandling av personlig information med respekt för integritet.

Enligt dataskyddslagen daterad 6 januari 1978, artiklarna 39 och 40, har användaren rätt att få tillgång till, rätta, radera och motsätta sig sina personuppgifter. Utövandet av denna rättighet utförs av:

Artikel 5 : Immateriella rättigheter

Varumärkena, logotyperna och innehållet på VENTE-ORDI.COM-webbplatsen (grafiska illustrationer, texter etc.) är skyddade av immaterialrätten och av upphovsrätt.

Reproduktion och kopiering av innehåll av användaren kräver förhandsgodkännande från webbplatsen. I detta fall är användning för kommersiella eller reklamändamål förbjuden.

Artikel 6 : Ansvar

Även om den information som publiceras på webbplatsen anses vara tillförlitlig förbehåller sig webbplatsen rätten att inte garantera källornas tillförlitlighet.

Informationen som publiceras på VENTE-ORDI.COM-webbplatsen presenteras endast för informationssyften och har inget avtalsvärde. Trots regelbundna uppdateringar kan webbplatsen inte hållas ansvarig i händelse av ändringar av de administrativa och juridiska bestämmelserna som visas efter publiceringen. Detsamma gäller för användning och tolkning av den information som kommuniceras på plattformen.

Webbplatsen avslår allt ansvar för virus som kan infektera användarens datorutrustning efter användning eller åtkomst till denna webbplats.

Webbplatsen kan inte hållas ansvarig i händelse av force majeure eller det oförutsebara och oöverstigliga faktum från en tredje part.

Den totala garantin för datasäkerhet och konfidentialitet garanteras inte av webbplatsen. Webbplatsen åtar sig dock att implementera alla metoder som krävs för att göra det så bra som möjligt.

Artikel 7 : Hypertextlänkar

Webbplatsen kan bestå av hypertextlänkar. Genom att klicka på dessa kommer användaren att lämna plattformen. Den senare har ingen kontroll och kan inte hållas ansvarig för innehållet på webbsidor som rör dessa länkar.

Artikel 8 : Kakor

Under besök på webbplatsen kan den automatiska installationen av en cookie på användarens navigationsprogramvara ske.

Cookies är små filer som tillfälligt placeras på hårddisken på användarens dator. Dessa cookies är nödvändiga för att säkerställa tillgänglighet och navigering på webbplatsen. Dessa filer innehåller inte personlig information och kan inte användas för att identifiera en person.

Informationen i cookies används för att förbättra surfprestanda på VENTE-ORDI.COM-webbplatsen.

Genom att surfa på webbplatsen accepterar användaren cookies. De kan inaktiveras med inställningarna i navigationsprogramvaran.

Artikel 9 : Publicering av användaren

På webbplatsen SALE-ORDI.COM kan medlemmarna lägga upp kommentarer.

I sina publikationer måste medlemmen respektera reglerna för Netiquette samt gällande lagregler.

Webbplatsen har rätt att utöva moderatorisk priori för publikationer och kan vägra att sätta dem online utan att behöva motivera.

Medlemmen behåller alla sina immateriella rättigheter. Emellertid innebär varje offentliggörande på webbplatsen delegering av den icke-exklusiva och fria rätten till förlagsföretaget att representera, reproducera, modifiera, anpassa, distribuera och distribuera publikationen var som helst och på vilket medium som helst under hela tiden immaterialrätt. Detta kan göras direkt eller genom en auktoriserad tredje part. Detta gäller särskilt rätten att använda publikationen på webben och i mobiltelefonnät.

För varje användning åtar sig förläggaren att nämna namnet på medlemmen nära publikationen.

Användaren hålls ansvarig för allt innehåll som han lägger online. Användaren förbinder sig att inte publicera innehåll som kan skada tredje parts intressen. Alla rättsliga förfaranden som väckts av en skadad tredje part mot webbplatsen måste bäras av användaren.

Radering eller ändring av webbplatsens användarinnehåll kan utföras när som helst, av någon anledning och utan föregående meddelande.

Artikel 11 : Kontraktets varaktighet

Detta kontrakt är giltigt på obestämd tid. Början av användningen av webbplatstjänsterna markerar tillämpningen av avtalet med avseende på användaren.

Artikel 12 : Tillämplig lag och behörig jurisdiktion

Detta kontrakt omfattas av fransk lag. Avsaknaden av en minneslös lösning av tvister mellan parterna innebär att de behöriga franska domstolarna har rätt att lösa tvisten.